محل تبلیغات بنری ادریز

محل تبلیغات بنری ادریز
بنرهای تبلیغاتی در حاشیه سایت‌ها، میان محتوای متنی و ابتدای و انتهای پست‌ها و آیتم‌ها قرار می‌گیرند. این بنرها می‌توانند در یک محل خاص یا موقعیت‌های مختلف قرار گیرند و نمایش داده شوند. ادریز | دوشنبه 1 دی 1399