گزارشات ادریز

گزارشات ادریز
ادریز نشان می‌دهد یک بنر چند بار دیده شده هست و چه تعداد کلیک داشته است. این گزارشات موقعیت کاربران هدف تبلیغ را نیز نمایش می‌دهد. ادریز | دوشنبه 1 دی 1399